• Activiteiten
 • Sinds het faillissement van de IJsselmeerziekenhuizen.
 • 25 oktober 2018:  Overleg betrokken instanties met Burgemeester en Wethouders
 • 31 oktober 2018:  Aanbieding Petitie aan vaste kamer Commissie door GOL en OSOL. Bijwonen met grote delegatie de behandeling in 2de kamer.
 • 20 november 2018: Overleg OSOl en KBO/PCOB met Zilverenkruis. Resultaat reiskosten regeling
 • 25 november 2018: Omarming van het ziekenhuis. Manifestatie met ca. 2.000 deelnemers.
 • Activiteiten sinds de oprichting van de stichting: Behoud Ziekenhuis Lelystad
 • 4 december 2018 en 7 december 2018: Oprichtingsbijeenkomsten van het actiecommittee : Behoud Ziekenhuis Lelystad. Initiatief: bestuur IDO
 • 11 december 2018: Oprichting stichting: Behoud Ziekenhuis Lelystad. Eerste nieuwsbrief
 • 12 december 2018 Overleg betrokken instanties met Burgemeester en Wethouders
 • 13 december 2018: Bestuursvergadering. Uitbreiding met vertegenwoordigers uit Dronten, NOP en  Urk
 • 13 december 2018: Overleg met Wethouder van Wageningen
 • 19 december 2018: Bestuursvergadering. Vaststellen strategienota.
 • 20 december 2018: Overleg met Wethouder van Wageningen
 • 7   januari 2019: Persbericht
 • 7   januari 2019: Interview omroep Flevoland
 • 8   januari2019:  Gesprek met curator
 • 10 januari 2019: Overleg met Wethouder van Wageningen
 • 10 januari 2019: Bestuursvergadering
 • 10 januari 2019: Interview met de Stentor
 • 10 januari 2019: Interview NPO1, 13:15 uur
 • 10 januari 2019: Interview Achter het nieuws,18:15 uur
 • 10 januari 2019: Presentatie  CU-verkiezingsbijeenkomst
 • 12 januari 2019: presentatie CDA nieuwjaarsbijeenkomst
 • 15 januari 2019: Gesprek met de curator
 • 17 januari 2019: Artikels in Flevopost
 • 17 januari 2019: brief van Minister Bruins aan de kamer.
 • 17 januari 2019: interview Omroep Flevoland, Groene Amsterdammer, een vandaag, De 
 • Stentor
 • 21 januari 2019: Gesprek met Verkenner
 • 21 januari 2019: Contacten met Inspectie Volksgezondheid
 • 24 januari 2019: Bestuursvergadering
 • 25 januari 2019: Herinnering gestuurd naar Sint Jansdal voor gesprek met Raad van Bestuur
 • 30 januari 2019: overleg wethouder van Wageningen
 • 31 januari 2019: Nieuwsbrief: Is de minister goed geïnformeerd?
 • 4   februari 2019: Gesprek met Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
 • 4   februari 2019: Informatieavond Sint Jansdal voor professionals
 • 7   februari 2019: Bestuursvergadering
 • 11 februari 2019: Gesprek met Raad van Bestuur Sint Jansdal
 • 12 februari 2019: Gesprek met Zorgverzekeraar Zilveren Kruis
 • 12 februari 2019: Vergadering Gemeenteraad
 •  13 februari 2019: Vaste Kamer Commissie “Medische specialistische zorg/ziekenhuiszorg”
 • 14 februari 2019: Klankbordgroep Gemeente
 • 19 februari 2019: Gesprek met Minister Bruins
 • 21 februari 2019: Bestuursvergadering
 • 21 februari 2019: “Breed”-overleg met betrokkenen in de zorg en belangstellenden
 • 25 februari 2019: Overleg met de verkenner
 • 26 februari 2019: Gesprek met inspectie Gezondheid
 • 7 maart 2019: Bestuursvergadering
 • 8 maart 2019: Overleg met CDA: mevr. Joba van der Berg
 • 12 maart2019: Klankbordgroep Gemeente
 • 21 maart 2019: Bestuursvergadering
 • 29 maart 2019:Deelname aan Bestuurderstafel van de Toekomstverkenner
 • 3 april 2019: Vaste Kamer Commissie “Medische specialistische zorg/ziekenhuiszorg”
 • 4 april 2019: Bestuursvergadering
 • 9 april 2019: Overleg met de inspectie Volksgezondheid
 • 16 april 2019: Overleg met KBO-PCOB
 • 18 april 2019: Bestuurstafel Toekomstverkenner
 • 25 april 2019: Algemeen Overleg tweede Kamer, onderwerp: Faillissement ziekenhuizen
 • 2 mei 2019: Bestuursvergadering
 • 3 mei 2019: Brief naar St. Jansdal over beschikbaarheid Dossiers
 • 16 mei 2019: Stakeholders overleg stadhuis
 • 21 mei 2019: Overleg met de inspectie  Volksgezondheid
 • 21 mei 2019: Bestuursvergadering
 • 21 mei 2019:Informatie bijeenkomst Patiënten Federatie Flevoland
 • 3   juni 2019: Brief naar Toekomstverkenner de heer Leerink
 • 6   juni 2019: Overleg commissie communicatie
 • 13 juni 2019: Overleg met Wethouder
 • 13 juni 2019:  Bestuursvergadering
 • 13 juni 2019:Stakeholders overleg Gemeente
 • 24 juni 2019: Overleg met Wethouder
 • 27 juni 2019: Bestuursvergadering
 • 5   juli 2019: Aanbieding rapport door Toekomstverkenner de heer Leerink
 • 11 juli 2019: Bestuursvergadering
 • 29 juli 2019: Gesprek met Raad van de bestuur, Flevoziekenhuis Almere
 • 1   augustus 2019: Bestuursvergadering
 • 16 september 2019: Bestuursvergadering
 • 20 september 2019: Gesprek met Verloskundigen
 • 25 september 2019: Vragen naar Tweede Kamer over notitie Toekomstverkenner
 • 6   oktober 2019: Overleg Wethouder
 • 3   oktober 2019: Overleg met delegatie van huisartsen
 • 9   oktober 2019: Overleg met Raad van bestuur St. Jansdal
 • 17 oktober 2019:  Overleg met Raad voor Volksgezondheid en Samenleving
 • 31 oktober 2019: Bestuursvergadering
 • 13 november 2019:  Gesprek met Voorzitter Zorgtafel
 • 15 november 2019: Informatie bijeenkomst Groen Links
 • 23 november 2019: Vergadering van de Zorgtafel
 • 25 november 2019: Overleg met Provincie.
 • 26 november 2019: Bestuursvergadering
 • 28 november 2019: Behandeling notitie Toekomstverkenner in Tweede Kamer
 • 4 december 2019:  VSO Toekomstverkenning Zorg in Flevoland in Tweede Kamer
 • 13 december 2019: Bestuursvergadering

Sluit Menu