• Activiteiten sinds het faillissement van de IJsselmeerziekenhuizen.
 • 25 oktober 2018: Overleg betrokken instanties met Burgemeester en Wethouders
 • 31 oktober 2018: Aanbieding Petitie aan Vaste Kamer Commissie door GOL en OSOL. Met een grote delegatie is de behandeling in Tweede Kamer bijgewoond.
 • 20 november 2018: Overleg OSOl en KBO/PCOB met Zilverenkruis. Resultaat reiskosten regeling
 • 25 november 2018: Omarming van het ziekenhuis. Manifestatie met ca. 2.000 deelnemers.
 • Activiteiten sinds de oprichting van de stichting: Behoud Ziekenhuis Lelystad
 • 4 december 2018 en 7 december 2018: Oprichtingsbijeenkomsten van het actiecomité behoud Ziekenhuis Lelystad. Initiatief: bestuur IDO
 • 11 december 2018: Oprichting stichting: Behoud Ziekenhuis Lelystad. Eerste nieuwsbrief
 • 12 december 2018 Overleg betrokken instanties met Burgemeester en Wethouders
 • 13 december 2018: Bestuursvergadering. Uitbreiding met vertegenwoordigers uit Dronten, NOP en Urk
 • 13 december 2018: Overleg met Wethouder Van Wageningen
  19 december 2018: Bestuursvergadering. Vaststellen strategienota.
 • 20 december 2018: Overleg met Wethouder Van Wageningen
 • 7   januari 2019: Persbericht
 • 7   januari 2019: Interview omroep Flevoland
 • 8   januari2019:  Gesprek met curator
 • 10 januari 2019: Overleg met Wethouder van Wageningen
 • 10 januari 2019: Bestuursvergadering
 • 10 januari 2019: Interview met de Stentor
 • 10 januari 2019: Interview NPO1, 13:15 uur
 • 10 januari 2019: Interview Achter het nieuws,18:15 uur
 • 10 januari 2019: Presentatie  CU-verkiezingsbijeenkomst
 • 12 januari 2019: presentatie CDA nieuwjaarsbijeenkomst
 • 15 januari 2019 gesprek met de curator
 • 17 januari 2019 Artikels in Flevopost
 • 17 januari 2019 brief van Minister Bruins aan de kamer.
 • 17 januari 2019 interview Omroep Flevoland, Groene Amsterdammer, een vandaag, De Stentor
 • 21 januari 2019 Gesprek met Verkenner
 • 21 januari 2019 Contacten met Inspectie Volksgezondheid
 • 24 januari 2019 Bestuursvergadering
 • 25 januari 2019 Herinnering gestuurd naar Sint Jansdal voor gesprek met Raad van Bestuur
 • Stichting Actie Behoud Ziekenhuis Lelystad heeft vraagtekens bij brief minister 
 • ‘Is de minister wel goed geïnformeerd?’
 • Onlangs heeft Stichting Actie Behoud Ziekenhuis Lelystad een meldpunt geopend voor klachten over MC Zuiderzee Ziekenhuis. ‘En dat is niet voor niks geweest want het aantal klachten en ongevallen gemeld bij BZL, huisartsen en specialisten in het ziekenhuis blijft toenemen’, meldt de stichting.
 • De noodzaak voor een afdeling Spoedeisende Hulp in Lelystad, wordt nog steeds afgedaan met de bekende 45 minuten regeling. Dit terwijl iedere arts beaamt dat spoedeisend hulpverlenen direct samenhangt met de aard van het ongeval.
 • ‘Het aanbod van de minister voor een afdeling Spoedeisende Hulp en Spoedeisende Verloskunde inclusief financiering, wordt door het St Jansdal genegeerd.’
 • Het contact dat Stichting BZL onlangs met verkenner Bas Leerink is constructief verlopen.
 • Leerink moet in beeld krijgen wat er aan zorg nodig en mogelijk is in Flevoland. Halverwege 2019 wordt zijn eindadvies verwacht.
 • Inmiddels heeft Stichting BZL ook spoedoverleg gepland met de Inspectie en het Zilveren Kruis. St Jansdal heeft overleg met de stichting vooralsnog afgehouden. 
 • Tot 1 maart is een zekere mate van zorg gegarandeerd voor de patiënten uit Lelystad, Dronten, Urk en NOP (180.000 inwoners) door de nog zittende specialisten van het MC Zuiderzee Ziekenhuis. Over wat er na 1 maart gaat gebeuren, is tot op heden geen enkele informatie vanuit het St Jansdal verstrekt, anders dan dat de meeste specialisten van het MC Zuiderzee Ziekenhuis op straat komen te staan. ‘Patiënten verkeren in grote onzekerheid over de periode na 1 maart. Sommige specialisten vertrekken naar andere ziekenhuizen zonder dat in de opvolging wordt voorzien.’ 
 • 30 januari 2019: overleg wethouder van Wageningen
 • 31 januari 2019: Nieuwsbrief: Is de minister goed geïnformeerd?
 • 4   februari 2019: Gesprek met Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
 • 4   februari 2019: Informatieavond Sint Jansdal voor professionals
 • 7   februari 2019: Bestuursvergadering
 • 11 februari 2019: Gesprek met Raad van Bestuur Sint Jansdal
 • 12 februari 2019: Gesprek met Zorgverzekeraar Zilveren Kruis
 • 12 februari 2019: Vergadering Gemeenteraad
 • 13 februari 2019: Vaste Kamer Commissie “Medische specialistische zorg/ziekenhuiszorg”
 • 14 februari 2019: Klankbordgroep Gemeente
 • 19 februari 2019: Gesprek met Minister Bruins
 • 21 februari 2019: Bestuursvergadering
 • 21 februari 2019:  “Breed”-overleg met betrokkenen in de zorg en belangstellenden
 • 25 februari 2019:  Overleg met de verkenner
 • Activiteiten sinds het faillissement van de IJsselmeerziekenhuizen.
 • 25 oktober 2018: Overleg betrokken instanties met Burgemeester en Wethouders
 • 31 oktober 2018: Aanbieding Petitie aan Vaste Kamer Commissie door GOL en OSOL. Met een grote delegatie is de behandeling in Tweede Kamer bijgewoond.
 • 20 november 2018: Overleg OSOl en KBO/PCOB met Zilverenkruis. Resultaat reiskosten regeling
 • 25 november 2018: Omarming van het ziekenhuis. Manifestatie met ca. 2.000 deelnemers.
 • Activiteiten sinds de oprichting van de stichting: Behoud Ziekenhuis Lelystad
 • 4 december 2018 en 7 december 2018: Oprichtingsbijeenkomsten van het actiecomité behoud Ziekenhuis Lelystad. Initiatief: bestuur IDO
 • 11 december 2018: Oprichting stichting: Behoud Ziekenhuis Lelystad. Eerste nieuwsbrief
 • 12 december 2018 Overleg betrokken instanties met Burgemeester en Wethouders
 • 13 december 2018: Bestuursvergadering. Uitbreiding met vertegenwoordigers uit Dronten, NOP en Urk
 • 13 december 2018: Overleg met Wethouder Van Wageningen
  19 december 2018: Bestuursvergadering. Vaststellen strategienota.
 • 20 december 2018: Overleg met Wethouder Van Wageningen
 • 7   januari 2019: Persbericht
 • 7   januari 2019: Interview omroep Flevoland
 • 8   januari2019:  Gesprek met curator
 • 10 januari 2019: Overleg met Wethouder van Wageningen
 • 10 januari 2019: Bestuursvergadering
 • 10 januari 2019: Interview met de Stentor
 • 10 januari 2019: Interview NPO1, 13:15 uur
 • 10 januari 2019: Interview Achter het nieuws,18:15 uur
 • 10 januari 2019: Presentatie  CU-verkiezingsbijeenkomst
 • 12 januari 2019: presentatie CDA nieuwjaarsbijeenkomst
 • 15 januari 2019 gesprek met de curator
 • 17 januari 2019 Artikels in Flevopost
 • 17 januari 2019 brief van Minister Bruins aan de kamer.
 • 17 januari 2019 interview Omroep Flevoland, Groene Amsterdammer, een vandaag, De Stentor
 • 21 januari 2019 Gesprek met Verkenner
 • 21 januari 2019 Contacten met Inspectie Volksgezondheid
 • 24 januari 2019 Bestuursvergadering
 • 25 januari 2019 Herinnering gestuurd naar Sint Jansdal voor gesprek met Raad van Bestuur
 • Stichting Actie Behoud Ziekenhuis Lelystad heeft vraagtekens bij brief minister 
 • ‘Is de minister wel goed geïnformeerd?’
 • Onlangs heeft Stichting Actie Behoud Ziekenhuis Lelystad een meldpunt geopend voor klachten over MC Zuiderzee Ziekenhuis. ‘En dat is niet voor niks geweest want het aantal klachten en ongevallen gemeld bij BZL, huisartsen en specialisten in het ziekenhuis blijft toenemen’, meldt de stichting.
 • De noodzaak voor een afdeling Spoedeisende Hulp in Lelystad, wordt nog steeds afgedaan met de bekende 45 minuten regeling. Dit terwijl iedere arts beaamt dat spoedeisend hulpverlenen direct samenhangt met de aard van het ongeval.
 • ‘Het aanbod van de minister voor een afdeling Spoedeisende Hulp en Spoedeisende Verloskunde inclusief financiering, wordt door het St Jansdal genegeerd.’
 • Het contact dat Stichting BZL onlangs met verkenner Bas Leerink is constructief verlopen.
 • Leerink moet in beeld krijgen wat er aan zorg nodig en mogelijk is in Flevoland. Halverwege 2019 wordt zijn eindadvies verwacht.
 • Inmiddels heeft Stichting BZL ook spoedoverleg gepland met de Inspectie en het Zilveren Kruis. St Jansdal heeft overleg met de stichting vooralsnog afgehouden. 
 • Tot 1 maart is een zekere mate van zorg gegarandeerd voor de patiënten uit Lelystad, Dronten, Urk en NOP (180.000 inwoners) door de nog zittende specialisten van het MC Zuiderzee Ziekenhuis. Over wat er na 1 maart gaat gebeuren, is tot op heden geen enkele informatie vanuit het St Jansdal verstrekt, anders dan dat de meeste specialisten van het MC Zuiderzee Ziekenhuis op straat komen te staan. ‘Patiënten verkeren in grote onzekerheid over de periode na 1 maart. Sommige specialisten vertrekken naar andere ziekenhuizen zonder dat in de opvolging wordt voorzien.’ 
 • 30 januari 2019: overleg wethouder van Wageningen
 • 31 januari 2019: Nieuwsbrief: Is de minister goed geïnformeerd?
 • 4   februari 2019: Gesprek met Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
 • 4   februari 2019: Informatieavond Sint Jansdal voor professionals
 • 7   februari 2019: Bestuursvergadering
 • 11 februari 2019: Gesprek met Raad van Bestuur Sint Jansdal
 • 12 februari 2019: Gesprek met Zorgverzekeraar Zilveren Kruis
 • 12 februari 2019: Vergadering Gemeenteraad
 • 13 februari 2019: Vaste Kamer Commissie “Medische specialistische zorg/ziekenhuiszorg”
 • 14 februari 2019: Klankbordgroep Gemeente
 • 19 februari 2019: Gesprek met Minister Bruins
 • 21 februari 2019: Bestuursvergadering
 • 21 februari 2019:  “Breed”-overleg met betrokkenen in de zorg en belangstellenden
 • 25 februari 2019: Overleg met de verkenner
 • 26 februari 2019: Gesprek met inspectie Gezondheid
 • 7 maart 2019: Bestuursvergadering
 • 8 maart 2019: Overleg met CDA: mevr. Joba van der Berg
 • 12 maart2019: Klankbordgroep Gemeente
 • 21 maart 2019: Bestuursvergadering
 • 29 maart 2019: Deelname aan tafel Bestuurders van de verkenner
 • 3 april 2019:      Vaste Kamer Commissie “Medische specialistische zorg/ziekenhuiszorg”
 • 4 april 2019:      Bestuursvergadering
 • 9 april 2019      Overleg met de inspectie Volksgezondheid
 • 16 april 2019      Overleg met KBO-PCOB
 • 18 april 2019          Bestuurstafel Verkenner
 • 25 april 2019      Algemeen Overleg tweede Kamer, onderwerp: Faillissement ziekenhuizen
 • 2 mei 2019     Bestuursvergadering
 • 3 mei 2019      Brief naar St. Jansdal over beschikbaarheid Dossiers
 • 16 mei 2019      Stakeholders overleg stadhuis
 • 21 mei 2019      Overleg met de inspectie  Volksgezondheid
 • 21 mei 2019      Bestuursvergadering
 • 21 mei 2019      Informatie bijeenkomst Patiënten Federatie Flevoland
 • 3   juni 2019     Brief naar Toekomstverkenner de heer Leerink
 • 6   juni 2019     Overleg commissie communicatie
 • 13 juni2019     Overleg met Wethouder
 • 13 juni 2019     Bestuursvergadering
 • 13 juni 2019          Stakehouders overleg Gemeente
 • 11 juli 2019     Bestuursvergadering
 • 29 juli 2019     Gesprek met Raad van de bestuur, Flevoziekenhuis Almere
 • 1   augustus 2019: Bestuursvergadering
 • 16 sept. 2019     Bestuursvergadering
 • 20 sept. 2019        Gesprek met Verloskundigen
 • 25 sept. 2019        Vragen naar Tweede Kamer over notitie Toekomstverkenner
 • 6   okt.   2019     Overleg Wethouder van Wageningen
 • 3   okt.    2019       Overleg met delegatie van huisartsen
 • 9   okt.    2019     Overleg met Raad van bestuur St. Jansdal
 • 17 okt.    2019     Overleg met Raad voor Volksgezondheid en Samenleving
 • 31 okt.    2019     Bestuursvergadering
 • 13 nov.   2019     Gesprek met Voorzitter Zorgtafel
 • 15 nov.   2019     Informatie bijeenkomst Groen Links
 • 26 nov.   2019     Bestiirsvergadering
 • 28 nov.    2019     Behandeling notitie Toekomstverkenner in Tweede Kamer
Sluit Menu