januari 7, 2019
 • Interview Omroep Flevoland

  januari 7, 2019

   

 • Persbericht

  januari 7, 2019

   

januari 10, 2019
 • Interview met de Stentor

  januari 10, 2019

   

 • Bestuursvergadering

  januari 10, 2019

   

 • Presentatie CU-verkiezingsbijeenkomst

  januari 10, 2019

   

 • Overleg Wethouders van Wageningen

  januari 10, 2019

   

 • Interview met Achter het nieuws , 18:15 uur

  januari 10, 2019

   

 • Interview met NPO1, 13:15 uur

  januari 10, 2019  12:15 pm - 1:15 pm

   

januari 12, 2019
 • Presentatie CDA-verkiezingsbijeenkomst

  januari 12, 2019

   

januari 15, 2019
 • Gesprek met Curator

  januari 15, 2019

   

januari 17, 2019
 • Interview Omroep Flevoland, Groene Amsterdammer, Eenvandaag, De Stentor

  januari 17, 2019

   

 • Brief aan Minister Bruins en de Tweede Kamerleden

  januari 17, 2019

   

 • Artikelen in Flevopost

  januari 17, 2019

   

januari 21, 2019
 • Overleg met Inspectie Volksgezondheid en Jeugd

  januari 21, 2019

   

 • Gesprek met Toekomstverkenner

  januari 21, 2019

   

januari 24, 2019
 • Bestuursvergadering

  januari 24, 2019

   

januari 25, 2019
 • Herinnering aan Raad van Bestuur St. Jansdal i.v.m. aangevraagd gesprek

  januari 25, 2019

   

januari 30, 2019
 • Overleg Wethouder van Wageningen

  januari 30, 2019

   

januari 31, 2019
 • Persbericht: Is de Minister goed geïnformeerd?

  januari 31, 2019

   

februari 4, 2019
 • Informatieavond St.Jansdal voor professionals

  februari 4, 2019

   

 • Overleg met Inspectie Volksgezondheid en Jeugd

  februari 4, 2019

   

februari 7, 2019
 • Bestuursvergadering

  februari 7, 2019

   

februari 11, 2019
 • Gesprek met Raad van Bestuur St. Jansdal

  februari 11, 2019

   

februari 12, 2019
 • Overleg met Zorgverzekeraar Zilveren Kruis

  februari 12, 2019

   

 • Vergadeing Gemeenteraad over Faillissement Ziekenhuis

  februari 12, 2019

   

februari 13, 2019
 • Vast Kamer Commissie Medische Specialistische zorg/ziekenhyuiszorg

  februari 13, 2019

   

februari 14, 2019
 • Klankbordgroep Gemeente

  februari 14, 2019

   

februari 19, 2019
 • Gesprek met Minister Bruins

  februari 19, 2019

   

februari 21, 2019
 • "Breed"-overleg met betrokkenen in zorg en belangstellenden

  februari 21, 2019

   

 • Bestuursvergadering

  februari 21, 2019

   

februari 25, 2019
 • Overleg met Toekomstverkenner

  februari 25, 2019

   

februari 26, 2019
 • Gesprek met Inspectie Volksgezondheid

  februari 26, 2019

   

maart 7, 2019
 • Bestuursvergadering

  maart 7, 2019

   

maart 8, 2019
 • Overleg met CDA mevr. Joba van den Berg

  maart 8, 2019

   

maart 13, 2019
 • Klankbordgroep Gemeente

  maart 13, 2019

   

maart 21, 2019
 • Bestuursvergadering

  maart 21, 2019

   

maart 29, 2019
 • Deelname Bestuurstafel Toekomstverkenner

  maart 29, 2019

   

april 3, 2019
 • Vast Kamercommissie "Medische Specialistische zorg/ziekenhuiszorg

  april 3, 2019

   

april 4, 2019
 • Bestuursvergadering

  april 4, 2019

   

april 9, 2019
 • Overleg met Inspectie Volksgezondheid

  april 9, 2019

   

april 16, 2019
 • Overleg met KBO-PCOB

  april 16, 2019

   

april 18, 2019
 • Bestuurstafel Toekomstverkenner

  april 18, 2019

   

april 25, 2019
 • Algemeen Overleg Tweede Kamer over Faillissement ziekenhuizen

  april 25, 2019

   

mei 2, 2019
 • Bestuursvergadering

  mei 2, 2019

   

mei 3, 2019
 • Brief naar St. Jansdal over beschikbaarheid dossiers

  mei 3, 2019

   

mei 16, 2019
 • Stakeholdersoverleg Gemeente Lelystad

  mei 16, 2019

   

mei 21, 2019
 • informatiebijeenkomst Patiënten Federatie Flevoland

  mei 21, 2019

   

 • Bestuursvergadering

  mei 21, 2019

   

 • Overleg met de Inspectie Volkgezondheid

  mei 21, 2019

   

juni 3, 2019
 • Brief naar Toekomstverkenner de heer Leerink

  juni 3, 2019

   

juni 6, 2019
 • Overleg commissie Communicatie

  juni 6, 2019

   

juni 13, 2019
 • Overleg met Wethouder Gemeente Lelystad

  juni 13, 2019

   

 • Overleg met Stakehouders en Gemeente lelystad

  juni 13, 2019

   

 • Bestuursvergadering

  juni 13, 2019

   

juni 24, 2019
 • Overleg met Wethouder Gemeente lelystad

  juni 24, 2019

   

juni 27, 2019
 • Bestuursvergadering

  juni 27, 2019

   

juli 5, 2019
 • Aanbieding eindrapport door Toekomstverkenner de heer Leerink

  juli 5, 2019

   

juli 11, 2019
 • Bestuursvergadering

  juli 11, 2019

   

juli 29, 2019
 • Overleg met Raad van Bestuur Flevoziekenhuis Almere

  juli 29, 2019

   

augustus 1, 2019
 • Bestuursvergadering

  augustus 1, 2019

   

september 16, 2019
 • Bestuursvergadering

  september 16, 2019

   

september 20, 2019
 • Gesprek met Verloskundigen

  september 20, 2019

   

september 25, 2019
 • Vragenronde over rapport Toekomstverkenner in Tweede Kamer

  september 25, 2019

   

oktober 3, 2019
 • Overleg met Huisartsen

  oktober 3, 2019

   

oktober 6, 2019
 • Overleg Wethouder Gemeente Lelystad

  oktober 6, 2019

   

oktober 9, 2019
 • Overleg met Raad van Bestuur St. Jansdal

  oktober 9, 2019

   

oktober 17, 2019
 • Overleg met de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving

  oktober 17, 2019

   

oktober 31, 2019
 • Bestuursvergadering

  oktober 31, 2019

   

november 13, 2019
 • Gesprek met Voorzitter Zorgtafel

  november 13, 2019

   

november 15, 2019
 • Informatie bijeenkomst Groen Links

  november 15, 2019

   

november 23, 2019
 • Vergadering van de Zorgtafel

  november 23, 2019

   

november 25, 2019
 • Overleg met Provincie.

  november 25, 2019

   

november 26, 2019
 • Bestuursvergadering

  november 26, 2019

   

november 28, 2019
 • Behandeling notitie Toekomstverkenner in Tweede Kamer

  november 28, 2019

   

december 4, 2019
 • VSO Toekomstverkenning Zorg in Flevoland in de Tweede Kamer

  december 4, 2019

   

december 13, 2019
 • Bestuursvergadering

  december 13, 2019

   

Sluit Menu