Stichting Behoud Ziekenhuis Lelystad

Ziekenhuis


Facebook

De stichting heeft tot doel:


Het bevorderen van het behoud dan wel de heropening van een algemeen ziekenhuis in Lelystad, met onder meer vierentwintig-uurs spoedeisende hulp, acute verloskunde, beddenhuis, laboratoria, operatiekamers en een röntgenafdeling en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.


Oproep

De Stichting Behoud Ziekenhuis Lelystad roept de inwoners van Lelystad op om incidenten die het direct gevolg zijn van het (niet) functioneren van het ziekenhuis te melden aan de Stichting.
Zij zal trachten daar snel actie op te ondernemen en betreffende instanties daarvan op de hoogte te stellen.


Meld S.V.P uw ervaringen

Samenwerking

De stichting houdt nauw contact met de Gemeente Lelystad en de betrokken wethouder, stemmen acties met hen af en houden betrokken partijen als curatoren, Zilveren Kruis en Sint Jansdal van hun acties op de hoogte.

Daarnaast is een belangrijke speler, de Flevolandse  Patiëntenfederatie, die zich vooral toelegt op de ontwikkeling van  een lange termijn visie over de opzet van een volwaardige tweede lijnsvoorziening in Lelystad. Met deze belangrijke organisatie houdt de Stichting Behoud Ziekenhuis Lelystad nauw contact.

 


https://www.actieziekenhuislelystad.nl/wp-content/uploads/2019/03/VID-20190301-WA0005.mp4#t=23

De Bewoners

De informatie aan de bewoners van Lelystad is bedroevend slecht. Geruchtvorming, speculaties, woede en ongeloof strijden daarbij om voorrang. De stichting zal zo snel mogelijk op haar website en via de media over de voortgang informatie verstrekken.

0
al meer dan 25000 facebook likes!

Albert Kok

Voorzitter

Jan Ovinge

Secretaris

Evert Marseille

Penningmeester

Hermien Roddenhof

Woordvoerder

Anne-Margriet Verheij

Bestuurslid

Herman Linzel

Bestuurslid

Wim de Visser

Bestuurslid, Urk

Ben Brookhuis

Bestuurslid, Dronten

Kees Brouwer

Bestuurslid

Sluit Menu